دوره دکتری تخصصی “بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی” در نشست شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی با حضور دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران کنکوری ارشد دکترا به نقل از جوان از شیراز؛ دوره دکتری تخصصی “بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی” برای نخستین بار در کشور با پیگیری دانشگاه شیراز تدوین و ارائه شده است و مراحل تصویب آن در دانشگاه شیراز و وزارت علوم در طی ۲ سال گذشته به انجام رسیده است.
دکتر ناصر وصال، رئیس بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز گفت: دوره تخصصی “بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی” همانند سایر دوره های رزیدنسی علوم بالینی دامپزشکی یک دوره بالینی بیمار محور مشابه دوره‌های رزیدنسی دانشگاه علوم پزشکی است که با هدف تربیت مدرس و محقق برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و اجرایی تخصصی مانند پژوهشکده رویان و سلول‌های بنیادی و تربیت متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه برای بیمارستان‌های دامپزشکی ارائه شده است.
این استاد دانشکده دامپزشکی به بیان برخی از وظایف متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی پرداخت و گفت: تثبیت وضعیت بیمار و آماده‌سازی قبل از عمل، بیهوش کردن بیمار و مراقبت از بیمار در حین بیهوشی، ریکاوری و به هوش آوردن بیمار، تجویز داروهای ضددرد و مراقبت‌های بعد از بیهوشی، مراقبت‌های ویژه و تثبیت وضعیت بیماران اورژانسی و بدحال و ارائه بیهوشی در حیات وحش؛ از وظایف متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی به شمار می رود.