به گزارش  کنکوری ارشد دکترا به نقل از مهر، این رتبه‌بندی با هدف مقایسه دانشگاه‌های برتر در هر منطقه جهان و برجسته در آموزش عالی انجام گرفته است.

در رتبه‌بندی دانشگاه برتر در هر منطقه از روش مشابه برای رتبه‌بندی جهانی استفاده شده ولی برخی از شاخص‌های دیگر نیز برای هر منطقه در نظر گرفته شده است.

۱۰ شاخص مورد استفاده برای رتبه‌بندی QS دانشگاه‌های آسیا هر کدام وزنی دارند.

این شاخص‌ها شامل ۳۰ درصد شهرت علمی، ۲۰ درصد شهرت اعضای هیات علمی، ۱۵ درصد نسبت اعضای هیات علمی به دانشجویان، ۱۰ درصد استنادات به مقاله و ۱۰ درصد استنادات به مقالات دانشکده‌ها، ۵ درصد میزان اعضای هیات علمی با مدرک دکتری است.

یک شاخص جدید به رتبه‌بندی QS سال ۲۰۱۶ دانشگاه‌های آسیا اضافه شده است که آن نیز نسبت اعضای هیات علمی دارای مدرک دکتری به تعداد دانشجویان است که در واقع به ارزیابی تدریس با کیفیت بالا می‌پردازد.

همچنین ۲.۵ درصد نسبت هیات علمی بین‌المللی، ۲.۵ درصد نسبت دانشجویان بین‌المللی، ۲.۵ درصد ارزآوری دانشجویان در برنامه تبادل دانشجو و ۲.۵ درصد دانشجویان خارجی از دیگر وزن‌های شاخص‌های مورد استفاده در این رتبه‌بندی است.

رتبه‌بندی ۱۰ دانشگاه برتر آسیا

رتبه‌بندی ۱۰ دانشگاه برتر آمریکای لاتین

رتبه‌بندی ۱۰ دانشگاه برتر کشورهای عربی

رتبه‌بندی ۱۰ دانشگاه برتر  آسیای میانه و اروپای مرکزی

نظام رتبه‌بندی کیواس دانشگاه‌های جهان را بر اساس موضوع، منطقه و شهرت در مقاطع مختلف زمانی رتبه‌بندی می‌کنند.

پیش از این آخرین رتبه‌بندی این نظام بین‌المللی، رتبه‌بندی موضوعی بود که در آن از ۴ معیار قدرت نظام آموزشی، دسترسی، رهبری و حاکمیت دانشگاه‌ها و زمینه‌های اقتصادی بهره برده شده بود.

دانشگاه‌های ایرانی در منطقه‌های اعلام شده حضور ندارند. پیش از این رتبه دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی جهانی QS برای سال‌های ۲۰۱۵ – ۲۰۱۶ برای دانشگاه صنعتی شریف رتبه‌ای بین ۴۷۱ – ۴۸۰ و برای دانشگاه تهران رتبه‌ای بین ۵۵۱ – ۶۶۰ اعلام شده بود.