اطلاعیه شماره چهار مصاحبه دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در خصوص اعلام نتایج پذیرش سال ۹۵ منتشر شد. به گزارش پی اچ دی ایران متن اطلاعیه به شرح زیر است:

جهت اطلاع متقاضیان تحصیل دکتری این دانشگاه بر اساس برنامه اعلام شده سازمان سنجش انتشار اسامی پذیرفته شدگان دکتری ۹۵ کلیه دانشگاههای کشور از طریق وب سایت دانشگاهها انجام میگیرد . براین اساس نتایج این دانشگاه نیز در نیمه دوم تیر ماه اعلام خواهد شد . از مصاحبه شدگان محترم تقاضا می شود از تماس تلفنی با قسمتهای مختلف دانشگاه در خصوص اعلام نتایج خودداری فرمایند. بر اساس شیوه نامه اجرایی پذیرش دکتری سال ۹۵ اسامی نفرات برترکد رشته محل های این دانشگاه با اولویت امتیاز اخذ شده از مصاحبه ، امتیازات آموزشی و پژوهشی و همچنین درصدی ازنمره تراز اکتسابی آزمون سنجش اعلام و نفرات واجد شرایط تحصیل (از نفر اول تا اخرین نفر ظرفیت کدرشته محل) موظف به مراجعه به دانشگاه و تکمیل فرم تعهد ، ثبت نام وتشکیل پرونده و اعلام تمایل خود برای تحصیل در دانشگاه علوم کشاورزی ساری هستند .

برای مثال اگر در کدرشته محل بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی ظرفیت دفترچه این دانشگاه سه نفر اعلام شده است نفرات اول تا سوم قبولی قطعی محسوب خواهند شد ودرصورتی که تمایل به تحصیل در این دانشگاه داشته باشند بایستی در اولین فرصت در تاریخ هایی که توسط دانشگاه در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد به دانشگاه مراجعه و فرم تعهد تکمیل و پس از تشکیل پرونده ثبت نام مشروط نمایند. عدم حضور و اعلام تمایل در این فرصت به منزله انصراف از تحصیل در این دانشگاه بوده واولویت به نفرات بعدی تعلق خواهد گرفت.

همچنین متقاضیان بایستی فقط به یک دانشگاه مراجعه و پس از تکمیل فرم تعهدنامه تشکیل پرونده دهند . در صورت مراجعه به بیش از یک دانشگاه و تشکیل پرونده، قبولی آنها کان لم یکن تلقی شده و پورتال سازمان سنجش امکان ورود اسم متقاضی را در همه دانشگاهها بلوکه خواهد کرد.

نحوه اعلام نتایج پذیرش مصاحبه شدگان بدون آزمون مستقل از مراحل فوق بوده و در اطلاعیه های جداگانه اطلاع رسانی خواهد شد.
به همه متقاضیان توصیه می شود جهت اطلاع از اطلاعیه های بعدی روزانه به اخبار دانشگاه مراجعه نمایند.