برای نخستین بارآزمون زبان ept درآمل برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارگروه کنکوری ارشد دکترا به نقل از خبرنگاران جوان ازساری این آزمون جمعه ۲۵ تیرماه به طور همزمان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان و اهواز وکرمان و آمل برگزار خواهد شد.

EPT آزمونی برای ارزیابی مهارت زبان انگلیسی داوطلبان می باشد و مخفف English Proficiency Test است .

این آزمون ویژه داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی است و توسط همین دانشگاه به منظور سنجش سطح زبان عمومی متقاضیان آن برگزار می شود.

تمامی دانشجویان دکتری دانشگاه در صورت دارا نبودن مدرک بین المللی زبان انگلیسی با نمره تعیین شده توسط دانشگاه ، موظف به شرکت در آزمون EPT و کسب حداقل نمره قبولی در آن هستند.

ثبت نام آزمون ept از شنبه ۵ تیر آغاز و تا ۱۲تیرامسال ادامه خواهد داشت .