در قالب این طرح محتوای آموزشی دانشگاه بر روی تلفنهای همراه ارائه می شود
طرح ملی “کتاب همراه” با هدف همگام سازی تحصیلات دانشگاهی با فناوریهای نوین در دانشگاه پیام نور در سراسر کشور اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور در بازدید از دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در مشهد گفت: در قالب این طرح محتوای آموزشی دانشگاه بر روی تلفنهای همراه ارائه می شود.
دکتر محمدعلی کریمی بر ضرورت تغییر شیوه های ارائه محتوای آموزشی بر اساس نیاز و سلیقه نسل جدید تاکید کرد و افزود: شیوه های سنتی آموزشی نیازمند بازنگری همه جانبه است.
معاون دانشگاه پیام نور گفت: برای همگامی با تغییرات سریع فناوری، محتوای درسی دانشجویان از طریق طرح ملی کتاب همراه نیز در دسترس آنان قرار می گیرد.
او بهره گیری از تلویزیون تعاملی برای امکان تعامل بهتر دانشجویان، افزایش سهم آموزش الکترونیکی، راه اندازی مراکز نوآوری و رشد، شرکتهای دانش بنیان و پژوهشکده ها را از دیگر برنامه های این دانشگاه برشمرد.
رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی نیز گفت: افزایش همگرایی موجود حاصل تلاش همکاران و اعضای هیات علمی است و به زودی شاهد حرکت پرشتاب دانشگاه خصوصا در بحث کارآفرینی و مراکز رشد خواهیم بود.
محمدعلی داوریار دانشگاه پیام نور را پیشتاز آموزش الکترونیک در کشور توصیف و بیان کرد: افزایش تعداد رشته های آموزش الکترونیک در مقطع کارشناسی ارشد به ۲۸۷ محل – آزمون نشانگر توانمندی و نگاه بلندمدت نسبت به آموزش با استفاده از شیوه های نوین و بروز جهانی است.
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا حدود ۶۰ هزار دانشجو دارد.
این دانشگاه در قالب ۳۱ واحد و مرکز دانشگاهی با ۲۲۰ عضو هیات علمی فعالیت دارد.