نشست مشترک کمیته هفت نفره منتخب وزیر و دبیران هیات های ممتحنه آزمون دانشنامه تخصصی، دستیاری و ارتقای رشته های دندانپزشکی با هدف افزایش کیفیت در برگزاری این آزمونها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عسگری دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی از برگزاری جلسه مشترکی با حضور دبیران هیات های ممتحنه آزمون دانشنامه تخصصی، دستیاری و ارتقا و اعضای هیات ممتحنه هفت نفره منتخب وزیر در ستاد مرکزی وزارت بهداشت خبر داد و اظهار داشت: ایجاد هماهنگی لازم در برگزاری آزمون های دندانپزشکی با هدف افزایش کیفیت آزمونها و ارائه گزارش دبیران هیات های ممتحنه دستور کار این جلسه بود.

وی با تاکید بر ارتقای کیفیت آزمونها و تبادل نظر با اساتید به منظور مرتفع شدن اشکالات، در خصوص موارد مربوطه، به آنالیز آزمونهای سال گذشته و مباحث فنی مربوط به آن پرداخت.