دبیر شورای تحول علوم انسانی از همکاری شورای تحول و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها برای حمایت از پایان نامه‌های علوم انسانی خبر داد.

حمید طالب زاده دبیر شورای تحول علوم انسانی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران کنکوری ارشد دکترا به نقل از جوان در خصوص فعالیت دبیرخانه حمایت از پایان‌نامه های گروه علوم انسانی گفت: حمایت از پایان‌نامه‌ها به صورت مستقیم به شورای تحول علوم انسانی مربوط نیست، بلکه حمایت از این پایان نامه‌ها به نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها مربوط بوده و از نظر قانونی در این بخش پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: به واسطه ارتباط شورای تحول و نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها این پایان نامه ها با نظر و همکاری شورا حمایت می‌شوند.

دبیر شورای تحول علوم انسانی بیان کرد: نماینده‌ای از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در کارگروه‌های شورای تحول شرکت می‌کند و زمانی که مباحث مربوط به حمایت از پایان نامه ها ارائه می شود، اعضای کارگروه ها نظر مشورتی خود را ارائه می دهند و با مشورت، نظارت و همراهی شورای تحول این کار صورت می گیرد.