بانک دانشوران حوزوی با هدف شناسایی محققان و صاحبان آثار حوزوی با همکاری معاونت پژوهشی حوزه های علمیه ایجاد می شود.

به گزارش خبرگزاری کنکوری ارشد دکترا به نقل از مهر، معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در نظر دارد با تاسیس بانک دانشوران حوزوی، اطلاعات مربوط به پژوهشگران حوزوی را تجمیع کند.

بر این اساس پژوهشگران واجد شرایط در حوزه علمیه استان تهران می‌توانند نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوستی به ایمیل معاونت پژوهش حوزه علمیه تهران به نشانی Manshoorat@yahoo.com تا پایان مردادماه اقدام کنند.

شرایط عمومی برای شرکت در این فراخوان شامل دارا بودن پرونده در مرکز مدیریت، اتمام پایه دهم یا سطح ۳ (طلاب برگزیده جشنواره‌های علامه شعرانی(ره) و علامه حلی(ره)، از این شرط مستثنی هستند.) است.

شرایط اختصاصی برای شرکت در این فراخوان شامل دارا بودن اثر علمی در یکی از قالب‌های کتاب علمی منتشر شده، مقاله علمی چاپ شده در نشریات علمی، رساله علمی دفاع شده در سطح ۳ یا ۴ و یا معادل دانشگاهی آن، ارائه نظریه علمی در قالب کرسی نظریه‌پردازی و انجام طرح‌های پژوهشی تکمیل شده یا در حال انجام است.