بانک انصار در راستای اهداف، سیاست ها و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود در سیستم بانکی و پولی و به منظور ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش درنظام بانکی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت دانشجویان و پژوهشگران در زمینه‌های مختلف مرتبط با امور و مسائل بانکی، نسبت به تعیین اولویت‌های تحقیقاتی و پژوهشی اقدام نموده است و حمایت از تحقیقات و پایان‌نامه‌های تحصیلی را در دستورکار خود قرار داده است. اداره تحقیق و توسعه بانک انصار امکان حمایت از طرح های تحقیقاتی را در قالب طرح‌های ذیل فراهم نموده است.


طرح‌های تحقیقاتی در قالب کسر خدمت سربازی

در این طرح دانشجویان و دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می‌توانند پس انجام طرح‌های تحقیقاتی منطبق با اولویت‌های پژوهشی بانک، از کسری خدمت متناسب با کیفیت طرح انجام شده بهره‌مند گردند.

 • زمان انجام این نوع طرح، پس از تصویب پروپوزال، حداقل ۴ ماه و حداکثر ۷ ماه می‌باشد.
 • استخراج مقاله علمی-پژوهشی از طرح نهایی با هماهنگی بانک و ثبت در سامانه فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی
 • دریافت فرمت پروپوزال کسر خدمت
 • دریافت دستورالعمل نگارش کسر خدمت

طرح‌های تحقیقاتی در قالب حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی

در این طرح کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و یا دکتری می‌توانند موضوع پایان‌نامه خود را از اولویت‌های پژوهشی بانک انتخاب و از حمایت مالی یا معنوی بانک برخوردار گردند.

زمان انجام این نوع طرح پس از تصویب پروپوزال، برای دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر ۷ ماه و برای دانشجویان دکتری حداکثر ۱۵ ماه می‌باشد.

شرایط لازم جهت اخذ حمایت مالی:

 • تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی بانک
 • اتمام طرح و کسب قبولی منوط به ارائه صورتجلسه دفاعیه دانشگاه به بانک
 • تایید طرح نهایی در شورای پژوهشی بانک
 • استخراج مقاله از پایان‌نامه با هماهنگی بانک و چاپ آن در یک مقاله معتبر علمی-پژوهشی و یا ISI
 • دریافت فرمت پروپوزال پایان نامه
 • دریافت دستورالعمل نگارش پایان‌نامه

طرح‌های تحقیقاتی در قالب بکارگیری نخبگان

در این طرح کلیه افراد عضو بنیاد ملی نخبگان می‌توانند با ارائه معرفی نامه از سوی بنیاد نخبگان نیروهای مسلح و با انجام یک طرح پژوهشی به مدت حداقل ۱۲ در یکی از واحد های بانک، دوره خدمت ضرورت را خود را سپری نمایند.

نخبگان معرفی شده می‌بایست پس از ارسال رزومه و دریافت تاییدیه اولیه از بانک، با مراجعه حضوری به اداره تحقیق و توسعه، نسبت به تعریف موضوع پژوهش اقدام و پروپوزال خود را جهت بررسی نهایی ارسال نمایند.

استخراج مقاله از طرح نهایی با هماهنگی بانک و چاپ آن در یک مقاله معتبر علمی-پژوهشی و یا ISI الزامی است.

 • دریافت فرمت پروپوزال بکارگیری نخبگان

طرح‌های تحقیقاتی در قالب طرح کاربردی

در این طرح کلیه محققین و صاحبنظران حوزه‌های اقتصادی، مالی، پولی و بانکی می‌توانند بر اساس اولویت‌های پژوهشی بانک، طرح پیشنهادی خود را ارائه داده و در صورت تصویب در شورای پژوهشی بانک نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

موضوعات طرح‌های کاربردی در صورت وجود، در لیست اولویت‌های پژوهشی با ذکر عنوان “کاربردی” مشخص خواهد شد.

 • دریافت فرمت پروپوزال طرح‌های کاربردی

* در خصوص انجام طرح های تحقیقاتی خواهشمند است از هرگونه مراجعه حضوری و یا برقراری تماس تلفنی با بخش های بانک جدا خودداری نموده و در صورت وجود هرگونه سوال ابتدافایل پرسش های متداول را مطالعه نموده و در صورت عدم دریافت پاسخ سوال خود را از طریق پست الکترونیک Research@ansarbank.com مطرح نمایید.