دانشگاه شهید بهشتی اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری (نیمه متمرکز) سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری کنکوری ارشد دکترا به نقل از مهر، پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری سال ۱۳۹۵ دانشگاه شهید بهشتی لازم است فرم تعهد ارسالی از سازمان سنجش و آموزش کشور را تکمیل و در بازه زمانی ۲ مرداد ۹۵ الی ۱۱ مرداد ۹۵ به آدرس پست الکترونیکی Azmon.phd.sbu@sbu.ac.ir ارسال کنند.

بدیهی است فرم هایی که خارج از بازه زمانی مذکور ارسال شوند از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

دانشگاه همچنین اعلام کرد از مراجعه حضوری به دانشگاه و تماس تلفنی جهت پیگیری نتایج جداً خودداری و هرگونه سوال یا درخواست در رابطه با آزمون دکتری به آدرس پست الکترونیکی Azmon.phd.sbu@gmail.com ارسال شود.

اسامی پذیرفته شدگان دوره دکتری در سایت دانشگاه قابل مشاهده است، پذیرفته شدگان برای اطلاعات بیشتر می توانند به سایت دانشگاه به نشانی http://www.sbu.ac.ir مراجعه کنند.