رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر ایرادات رشته علوم ازمایشگاهی ۱ تصحیح و کارنامه جدید در سایت سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است دانشجویان می توانند کارنامه اصلاح شده خود را مشاهده کنند.

دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفت و گو با کنکوری ارشد دکترا به نقل از ایسنا، با اعلام این مطلب ضمن اشاره به اعتراض داوطلبان کارشناسی ارشد پزشکی مبنی بر اشکالات این آزمون و نادرست بودن رتبه‌های اعلام شده، اظهار کرد: کارنامه آزمون کارشناسی ارشد پزشکی ۵۶ رشته امتحانی دارد که ۵۵ رشته این آزمون هیچ مشکلی نداشته است و تنها در رشته علوم آزمایشگاهی ۱ یک سری ایرادات بوجود آمد و اعتراضات دانشجویان این رشته کاملا به حق بود.

وی در ادامه با اشاره به علت بروز اشکال در کارنامه علمی دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی ۱ تصریح کرد: در رشته علوم آزمایشگاهی ۱ دو دفترچه A و B بین دانشجویان توزیع شده است. طبق روال سال های گذشته برای اینکه دانشجویان سر جلسه امتحان سوء استفاده نکنند دفترچه هر دانشجویی با دیگری و چیدمان سؤالات در دفترچه B و A متفاوت بود. در نتیجه چیدمان دفترچه سؤالات شماره B که بر اساس دروس متفاوت بود جابجا اعلام شده است.

دکتر پور کاظمی اضافه کرد: در حال حاضر کارنامه تصحیح شده دانشجویان علوم آزمایشگاهی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفته است. همچنین پاسخ نامه به همراه کلید نهایی نیز فردا یا در نهایت تا شنبه منتشر خواهد شد.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: این مشکل تنها در علوم آزمایشگاهی۱ اتفاق افتاده است و اعتراض دانشجویان رشته های بجز علوم آزمایشگاهی۱ قابل قبول نیست چرا که دانشجویان تا زمانی که کارنامه‌های هم رشته‌های خود را نبینند نمی‌توانند در زمینه درست یا غلط بودن رتبه اکتسابی اظهار نظر داشته باشند.

وی همچنین در خصوص اعتراض برخی دانشجویان رشته پرستاری که معترض بودند رتبه های نهایی با درصدهای کسب شده همخوانی ندارد، افزود: دانشجویان رشته پرستاری مساله دیگری دارند که البته این موردی نیست. این موضوع نیز در مرکز سنجش آموزش پزشکی در حال بررسی است و ایرادات این رشته نیز برطرف خواهد شد.

دکتر پور کاظمی با بیان اینکه برخی سؤالات دروس آزمون کارشناسی ارشد پزشکی دو گزینه پاسخ صحیح داشت، گفت: این ایراد در آزمون امسال وجود داشت مثلا در آمار زیستی آزمون سؤال ۹۸ دو پاسخ دارد. بنابراین اعتراضات به پاسخ سؤالات نیز به مرکز سنجش آموزش پزشکی رسیده این مرکز نیز سؤالات را به دبیرخانه آموزش وزارت بهداشت منتقل کرده است در آنجا استادان یک رشته مشخص جمع خواهند شد و در خصوص پاسخ صحیح تصمیم گیری می‌شود.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تغییرات کلید آزمون کارشناسی ارشد پزشکی منتشر و در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفته است. همچنین فرصت انتخاب رشته این آزمون نیز تا چهارشنبه ۱۵ تیر ماه جاری تمدید شد.