قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت درخصوص نحوه تعیین ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال جاری و عدم تغییر این ظرفیت ها نسبت به سال گذشته سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری کنکوری ارشد دکترا به نقل از خبرآنلاین؛ دکتر حمید اکبری به برنامه وزارت بهداشت برای تثبیت ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: تعیین ظرفیت و ضوابط پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف بر اساس نتایج ارزشیابی های دوره ای انجام شده توسط هیات‌های ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی و متناسب با تعداد اعضای هیات علمی و سایر امکانات انجام می‌پذیرد و در تعیین ظرفیت های سال جاری در مجموع کاهش ظرفیتی نسبت به سال گذشته نداشته ایم.

دکتر اکبری اظهار داشت: قاعدتا افزایش ظرفیت پذیرش به صورت یک سویه از طرف وزارت متبوع و بدون آمادگی دانشگاهها موجب اختلال در کیفیت آموزش علوم پزشکی شده و این موضوع در برنامه ریزی های حوزه آموزش علوم پزشکی مدنظر قرار گرفته است.

قائم مقام معاون آموزشی گفت» در سال جاری هیچگونه کاهشی در ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد نسبت به سال پیش نداشته ایم. با اعمال برخی از سهمیه ها مانند سهمیه استعدادهای درخشان با آزمون و بدون آزمون و شکست ظرفیت ها، پذیرش نهایی بیش از آنچه در دفترچه ذکر شده است صورت خواهد گرفت و نتیجتا ظرفیت نهایی پذیرش به ظرفیت سال گذشته نزدیک بوده و با کاهش پذیرش نسبت به سال قبل مواجه نخواهیم بود.