معاون آموزشی دانشگاه ارومیه گفت: دوره‌های کوتاه مدت MBA و DBA که توسط برخی از مرکز آموزشی و مؤسسات بدون اخذ مجوز از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم برگزارمی شود از نظر دانشگاهی معتبر نبوده و دارندگان این مدارک امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاه ها را ندارند.
اسماعیل آین در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس مصوبات شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، هیچ مرکز و موسسه ای، مجاز به برگزاری دوره های کوتاه مدت DBA وMBA تحت عنوان ارشد ودکتری با ادعای اعطای مدرک دانشگاهی نیست و دوره های کوتاه مدت برگزار شده با این عنوان منجر به مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری یا حتی مدرک معادل نمی شود و صرفا مدرک یا گواهینامه ای مبنی بر گذراندن دوره با محاسبه ساعات آموزشی صادر خواهد شد.

وی اظهار کرد: موسساتی که ادعای صدور مدرک دانشگاهی برای دوره های کوتاه مدت MBAوDBA دارند متخلف بوده و باید در مقابل این گونه ادعا برخورد قانونی کرد و مراجعان و متقاضیان این دوره ها نیز آگاه باشند که فریب تبلیغات ظاهری برخی از موسسات به امید گذراندن مقطع تحصیلی دانشگاهی نخورند .

معاون آموزشی دانشگاه ارومیه افزود: هر دانشگاه و دستگاهی که قصد برگزاری دوره های آموزش آزاد را دارد تنها باید از سوی وزارت علوم مجوز دریافت کند.

وی اظهار کرد: برخی مراکز و موسسات آموزشی بدون داشتن مجوز اقدام به برگزاری این دوره ها می کنند که این گونه اقدام غیرقانونی بوده و دوره های آموزشی برگزار شده ارزش علمی ندارند.

آین تصریح کرد: مدارک دوره های کوتاه مدت با عنوان کارشناسی ارشد و دکتری که توسط برخی از مراکز در ارومیه برگزار می شود در حالت کلی قابلیت اعمال در حکم کارگزینی دولت نداشته اما برخی از نهاد ها مدارک کوتاه مدت DBA و MBA بدون عناوین کارشناسی ارشد و دکتری برای ارتقای شغلی براساس ضوابط خود قبول دارند اما این مدارک برای ادامه تحصیل مورد پذیرش قرار نمی گیرند.

آین تصریح کرد: دوره های DBA و MBA به منظور ارتقای سطح دانش، افزایش بهره وری کارآفرینان و مدیران و توانمندسازی آنان برای دستیابی به موفقیت بیشتر در کار و درآمدزایی، برگزار می شود هیچ گونه ارزش علمی دانشگاه یبرا یادامه تحصیل و تدریس در دانشگاه ها را ندارند.

معاون آموزشی دانشگاه ارومیه گفت:بر اساس ضوابط، آموزشهای آزاد دوره ای غیر رسمی و کمتر از یکسال و بالاتر از سطح متوسطه است که به منظور ارتقای مهارتهای شغلی و دانش تخصصی برگزار می شود و محتوای دروس این دوره انطباق کامل با سرفصلهای دوره های رسمی آموزش عالی در مقاطع مختلف ندارد و استفاده از نام، محتوا و واحد مصوب دوره های آموزش عالی رسمی برای این دوره مجاز نیست.

وی افزود: جهت اجتناب از برخی مشکلات، باید در این دوره ها به جای واژه های دانشجو، نیمسال و واحد از عناوین دانشپذیر، دوره و ساعات استفاده شود.

آین گفت:براساس ضوابط قانونی که اشاره شد برای دوره ها صرفا گواهی پایان دوره آموزش عالی آزاد DBA و MBA با قید تعداد ساعات گذرانده شده، زمان دوره و نیز درجه یا نمره دانشپذیران در دوره مذکور صادر شده و هیچگونه مدرک رسمی یا معادل یا همتراز و عناوین مشابه مانند دکتری یا فوق لیسانس صادر نمی شود.

معاون آموزشی دانشگاه ارومیه گفت: به متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی توصیه می شود بمنظور جلوگیری از سوء استفاده برخی از مؤسسات و کسب اطلاع ازارزش علمی دوره آموزشی از مراکز مربوطه بخواهند تا مجوزی که از سوی وزارت علوم و تحقیقات ارائه شده را در اختیارشان قرار دهند تا حتی آن دوره کوتاه مدت نیز باید مجوز داشته باشد.

وی یاداور شد: در مدارک معتبر دانشگاه صادره از طرف دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، شماره مجوز دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم و عنوان مقطع قید می شود و مدارک بدون شماره و مجوز فوق فاقد ارزش دانشگاهی و استخدامی است.