دانلود رایگان سوالات و کلید پاسخ آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیایی 94- کد 1102

دانلود رایگان سوالات و کلید پاسخ آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیایی- کد 1102

علوم جغرافیایی

دانلود سوالات     کلید پاسخ

معرفی رشته علوم جغرافيا
جغرافيا در مقطع كارشناسي در چهار شاخه اصلي جغرافياي طبيعي، جغرافياي انساني،‌كارتوگرافي و جغرافيا سياسي- نظامي ارائه مي‌شود و هر يك از گرايشهاي جغرافياي طبيعي و انساني داراي گرايشهاي متعددي هستند. البته تفاوت هر گرايش با گرايش ديگر تنها در 8 واحد تخصصي است و به همين دليل بسياري از دانشگاه‌ها در دفترچه راهنماي آزمون سراسري، گرايشهاي موجود در دانشگاه خود را ذكر نكرده و تنها به شاخه‌هاي اصلي جغرافيا كه در آن دانشگاه تدريس مي‌شود، اشاره نموده‌اند.
شاخه جغرافياي طبيعي:
جغرافياي طبيعي علمي است كه محيط طبيعي و تأثير عوامل و عناصر محيطي بر زندگي و فعاليت انسان را مطالعه مي‌كند. اين علم در مقطع كارشناسي داراي دو گرايش ژئومورفولوژي و آب و هواشناسي است.
گرايش ژئومورفولوژي:

ژئومورفولوژي بيشتر به پديده‌هاي سطح زمين توجه دارد يعني، ريخت يا چهره زمين را مطالعه مي‌كند. به همين دليل اين علم ارتباط نزديكي با زمين شناسي دارد و تحت تأثير يافته‌هاي علم زمين‌شناسي است. چرا كه ريخت يا شكل ظاهري زمين، تبلور اتفاقات درون زمين مي‌باشد. البته زمين‌شناسي بيشتر به اعماق و لايه‌هاي دروني زمين مي‌پردازد اما ژئومورفولوژي فرآيندهاي بيروني يا سطحي زمين را مطالعه مي‌كند.

گرايش آب و هواشناسي (اقليم):

رشته آب و هواشناسي فرآيندهاي حاكم در داخل جو از جمله انرژي و توزيع آن در سطح سياره زمين، حركات جو و قانونمندي‌هاي حاكم بر اين حركات و تأثير اين فعاليت‌ها بر روي زيست و فعاليت انسان‌ها، جانداران و محيط بي‌جان سياره زمين را مطالعه مي‌كند. اين گرايش بيشتر مسائل آب و هوا و تأثير عناصر و عوالم اقليمي در فعاليت انسان و مسائل بهره‌برداري از زمين مثل كشاورزي مطرح مي‌شود.

شاخه كارتوگرافي:
كارتوگرافي هنر، علم و فن تهيه انواع نقشه براي استفاده در ساختار اقتصادي، فرهنگي، دفاع ملي، روابط بين الملل، تعليم و تربيت، جهانگردي و موارد متنوع ديگر است. يعني يك جغرافيدان به ياري نقشه اطلاعات دقيقي درباره موقعيت‌ها و پراكندگي‌ها به دست مي‌آورد. حال با توجه به اين كه ما صدها نوع نقشه داريم، مشخص است كه تهيه يك نقشه نياز به مهارتي خاص دارد كه اين مهارت را دانشجوي رشته كارتوگرافي به دست مي‌آورد.

 

شاخه جغرافياي انساني:
جغرافياي انساني به عنوان يكي از شاخه‌هاي مهم علوم جغرافيا در دو گرايش جغرافياي شهري و روستايي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشورمان ارائه مي‌شود.
گرايش جغرافياي شهري:
جغرافياي شهري به مطالعه مسائل مهمي از جمله گسترش شهرها، مسائل اقتصادي و جمعيتي شهرها و همچنين بحث روز جغرافياي شهري يعني توريسم مي‌پردازد. بررسي نحوه اشغال فضا، نوع تمركز و پراكندگي مشاغل نيز در يك شهر و همچنين چگونگي جابجايي از محل كار به سكونت، ارتباط شغل و مسكن و تأثيرات متقابل و چند جانبه‌اي كه ميان اين متغيرها برقرار است، در جغرافياي اجتماعي شهرها بررسي مي‌شود.
دروس تخصصي گرايش جغرافياي شهري:
اقتصاد شهري، شهرها و شهرك‌هاي جديد،‌روابط متقابل شهر و روستا با تأكيد بر ايران، اصول و روشهاي برنامه‌ريزي شهري، برنامه‌ريزي شهري در ايران، كارگاه برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي( روش تهيه تفسير طرح‌هاي شهري و منطقه‌اي)، پايان نامه
گرايش جغرافياي روستايي:
اين گرايش به بررسي رابطه شهر و روستا، برنامه‌ريزي و توسعه روستايي، نوسازي و آينده روستاها، روستاهاي آينده، علل و عوامل مهاجرت روستانشينان، بهداشت و اوقات فراغت روستائيان، حفظ محيط زيست، نحوه حمل و نقل، كيفيت زندگي و وضعيت اقتصادي روستاها مي‌پردازد.
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *