نتایج جدید رتبه‌بندی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه May سال ۲۰۱۶ میلادی نظام رتبه‌بندی” ESI-Essential Science Indicators “اعلام شد.
به گزارش کنکوری ارشد دکترا به نقل از ایسنا، مبنای این رتبه‌بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استناد در پایگاه اطلاعاتی” ISI Web of Sciences ” در فاصله ده‌سال و دو ماه ژانویه ۲۰۰۶ تا پایان فوریه ۲۰۱۶ بوده و اطلاعات آن هر دو ماه یک بار روزآمد می‌شود.

بنا بر اعلام گروه علم سنجی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، در نتایج اخیر این نظام رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی، تعداد دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور که در گروه ۱% دانشمندان پُراستناد دنیا قرار گرفته‌اند به ۳۶ نفر افزایش یافته است.

سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از این دانشمندان به این شرح است: ۱۹ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۴ نفر از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،۳ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۲ نفر از دانشگاه‌ علوم پزشکی شهید بهشتی، ۲ نفر از دانشگاه‌ علوم پزشکی شیراز، ۲ نفر از دانشگاه‌ علوم پزشکی مشهد،۲ نفر از دانشگاه‌ علوم پزشکی بقیه‌الله، ۱ نفر از دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران، ۱ نفر از دانشگاه‌ علوم پزشکی زنجان.

در رتبه‌بندی اخیر، دکتر شاهین آخوندزاده از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر علیرضا استقامتی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر پروین میرمیران از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر مازیار مرادی لاکه از دانشگاه علوم پزشکی ایران برای اولین بار به جمع دانشمندان ۱% برتر پُراستناد کشور پیوستند.