روسای دانشگاه پیام نور و صندوق حمایت از پژوهشگران کشور در راستای حمایت از اساتید محقق این دانشگاه تفاهم نامه منعقد کردند.
به گزارش کنکوری ارشد دکترا به نقل از خبرگزاری مهر، علی اصغر رستمی ابوسعیدی از حمایت ویژه صندوق حمایت از پژوهشگران کشور از اساتید محقق دانشگاه پیام نور خبر داد.

وی گفت: با امضای تفاهم نامه بین صندوق حمایت از پژوهشگران کشور و دانشگاه پیام نور از این پس طرح های تحقیقاتی و دوره های پسا دکتری دانشگاه تحت حمایت ویژه این صندوق قرار می گیرند.

نصرت الله ضرغام رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران کشور در مراسم امضای تفام نامه مزبور با اشاره به توانمندی های دانشگاه پیام نور گفت: سعی خواهیم کرد علاوه بر چنین حمایت هایی با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های عظیم دانشگاه پیام نور در قالب برنامه هایی که در حال تدوین آن هستیم سواد علمی، فرهنگی و عمومی مردم را به شکل مطلوبی ارتقا بخشیم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور نیز با اشاره به مفاد تفاهم نامه مزبور گفت: بر اساس سند مزبور مقرر شد طرح های پژوهشی و دوره های پسا دکتری که در راستای اولویت های صندوق حمایت از پژوهشگران باشند، با حمایت ۷۰ درصدی از محل اعتبارات صندوق و ۳۰ درصدی از محل پژوهانه اساتید به صورت ویژه مورد حمایت قرار گیرند.