نتایج استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه منتشر شد. جهت مشاهده اسامی و دریافت فرم لینکهای زیر را دانلود کنید

جهت دریافت اسامی کلیک کنید.
جهت دریافت فرم کلیک کنید.