معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: باتوجه به اهمیت رشته پرستاری در پاسخگویی به نیازهای نظام سلامت دو برنامه به صورت همزمان برای توسعه کمی آموزش و رفع کمبود پرستاری به دانشگاهها ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری  کنکوری ارشد دکترا به نقل از مهر، دکتر باقر لاریجانی با اعلام این خبر افزود آیین نامه اجرایی توسعه همکاری بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی با دانشکده های پرستاری و مامایی در آموزش دانشجویان پرستاری و همچنین آیین نامه نحوه بکارگیری هیات علمی پرستاری مستقر در بالین باتوجه به موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاهها ابلاغ شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: پس از انجام امور مربوطه هر دو برنامه در کشور اجرایی خواهد شد.

لاریجانی گفت: از سال گذشته گفتمان جدیدی در حوزه آموزش علوم پزشکی کشور آغاز شده و برنامه­ های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی افق روشنی را پیش روی دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی کشور قرار داده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت پاسخگویی به نیازهای نظام سلامت کشور را هدف اصلی برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برشمرد و گفت: رشته پرستاری از جمله حیطه های بارزی است که باید در آموزش پاسخگو و عدالت محور به آن توجه شود.

وی اظهار داشت: خدمات پرستاری بخش مهمی از نظام ارائه خدمات سلامت را به خود اختصاص می دهد و آمار نشان می دهد که در کشور با کمبود پرستار مواجه هستیم.

لاریجانی افزود: بی شک با روش ها و ظرفیت های جاری حوزه آموزش قادر به جبران این کمبود نیستیم و لازم است برنامه ریزی مناسبی برای بهره مندی از کلیه ظرفیت های کشور برای آموزش پرستاری صورت گیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت استفاده از ظرفیت بیمارستان های دولتی و خصوصی در تربیت کارشناسان پرستاری را یکی از راهکارهای رفع کمبود کشور در حوزه پرستاری ذکر کرد و گفت: امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته از این روش در رشته های مختلف نظام سلامت بهره برداری می نمایند.

لاریجانی گفت: برنامه ریزی جهت توسعه همکاری بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی با دانشکده های پرستاری و مامایی در آموزش دانشجویان پرستاری از چندی پیش در کشور آغاز شد و آیین نامه اولیه آن به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

تدوین آیین نامه آموزش دانشجویان پرستاری با همکاری بیمارستانها

وی گفت: آیین نامه اجرایی توسعه همکاری بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی با دانشکده های پرستاری و مامایی در آموزش دانشجویان پرستاری با همکاری کارگروه توسعه آموزش پرستاری متشکل از روسای دانشکده های پرستاری و مامایی، نمایندگان انجمن علمی پرستاری، نظام پرستاری، اعضای بورد پرستاری و نمایندگان معاونین آموزشی و پرستاری وزارت متبوع، تدوین شده و به تایید وزیر بهداشت رسید.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به ابلاغ این آیین نامه به دانشگاههای علوم پزشکی، گفت: هدف اصلی این آیین نامه استفاده از امکانات بیمارستانها در افزایش ظرفیت تربیت کارشناسان پرستاری و جبران بخشی از کمبود موجود در کادر پرستاری مراکز درمانی است و ضروری است دانشگاهها و بیمارستان ها سرمایه گذاری جدیدی برای گسترش پرستاری انجام دهند.

ارائه ظرفیت پذیرش تربیت پرستار در بیمارستان توسط دانشگاهها

وی تاکید کرد: لازم است تا دانشگاههای علوم پزشکی پس از جلب همکاری و هماهنگی با مسئولان استانی ذیربط با بیمارستانهای متقاضی تربیت نیروی پرستاری تفاهم نامه منعقد کنند و ظرفیت های جدید پذیرش آن دانشگاه جهت تصویب و درج در دفترچه آزمون سراسری به شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ارسال شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه علاوه بر توسعه کمی آموزش پرستاری می بایست به ارتقای سطح مهارت و دانش بالینی دانش آموختگان این رشته نیز توجه شود، گفت: بی شک ارتقای دانش بالینی پرستاران تاثیر بسزایی در اعتلای کیفیت خدمات در کلیه سطوح نظام سلامت کشور خواهد داشت.

لاریجانی افزود: ارتقای توانمندی دانشجویان پرستاری مستلزم حضور اساتید توانمند در بستر بالینی آموزش دانشجویان پرستاری است که علاوه بر هدایت دانشجویان زمینه های عملی ارتقای دانش ایشان را نیز فراهم آورند.

تدوین آیین نامه نحوه بکارگیری هیات علمی پرستاری مستقر در بالین

وی گفت: برهمین اساس و در راستای ارتقای کیفیت آموزش بالینی پرستاری و کم کردن فاصله بین آموزش و بالین در این رشته آیین نامه نحوه بکارگیری هیات علمی پرستاری مستقر در بالین نیز در حوزه معاونت آموزش تدوین و پس از تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: براساس این آیین نامه به هیات اجرایی جذب دانشگاههای علوم پزشکی کشور اجازه داده می شود نسبت به جذب عضو هیات علمی بالینی پرستاری در مراکز آموزشی درمانی کشور اقدام کنند.

وی با بیان اینکه از این پس اعضای هیات علمی پرستاری در دانشگاههای علوم پزشکی در قالب این آیین نامه نیز می توانند مشغول به کار شوند، ابراز امیدواری کرد که اجرای این آیین نامه به همراه آموزش های دانشکده ها و بیمارستان ها بتواند زمینه های ارتقای کیفیت خدمات پرستاری را در کشور فراهم آورد.