معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: داوری نهایی معرفی دانشجویان نمونه انجام شد، به محض اینکه زمان از طرف نهاد ریاست جمهوری اعلام شود، سازمان امور دانشجویان اعلام رسمی خواهد کرد.

سید ابوالحسن ریاضی در گفتگو با خبرنگار  کنکوری ارشد دکترا به نقل از مهر در خصوص زمان برگزاری مراسم انتخاب دانشجوی نمونه گفت: لیست تعداد دانشجویان نمونه توسط دانشگاه ها به سازمان امور دانشجویان ارسال شده بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر داوری بخش نهایی انجام شده است، جزئیات برنامه را به نهادهای ذی ربط اعلام کرده ایم با توجه به این مساله که زمان دقیق مراسم معرفی دانشجوی نمونه، هر ساله از سوی نهاد ریاست جمهوری مشخص می‌شود .به محض اینکه زمان از طرف نهاد ریاست جمهوری اعلام شود، سازمان امور دانشجویان اعلام رسمی خواهد کرد.

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان درخصوص اینکه آیا این مراسم تا پایان ماه جاری برگزار خواهد شد، گفت: سازمان امور دانشجویان امیدوار است که تا پایان تیرماه این مراسم را برگزار کند، ولی زمان دقیق از سوی نهاد ریاست جمهوری مشخص می شود.

وی افزود: ۴۰ تا ۴۵ دانشجوی نمونه امسال معرفی می‌شوند که حدود ۲۴ نفر از آنها از دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند البته شاید به این دلیل که در برخی بخش ها دانشجویان امتیاز کسب نکرده و در برخی بخش های دیگر رتبه های برابر کسب کرده اند، تعداد دانشجویانی که معرفی می شوند یک یا دو مورد افزایش یابد.