رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد پزشکی تا شنبه ۱۹ تیر ماه جاری خبر داد.
دکتر محمد حسین پور کاظمی با اعلام این مطلب اظهارکرد: از بین ۲۰ هزار دواطلب مجاز به انتخاب رشته تاکنون ۱۳ هزار نفر انتخاب رشته کردند و مهلت انتخاب رشته این آزمون تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۹ تیر ماه جاری تمدید شد.

وی در ادامه تصریح کرد: داوطلبان کارشناسی ارشد پزشکی مجاز به انتخاب رشته می توانند با مراجعه به سایت www.sanjeshp.ir تا ١٠٠ اولویت رشته-محل از رشته های مجاز مرتبط با رشته اصلی خود را انتخاب کنند.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در پایان با بیان اینکه حدود ٧٣ درصد داوطلبان شرکت کننده در آزمون ارشد پزشکی امسال خانمها هستند گفت: از مجموع ٧٣ هزار نفر شرکت کننده در ٧٩ رشته، حدود ۵٣ هزار نفر خانم‌ و مابقی شرکت کنندگان از آقایان بوده اند.