به منظور جهت‌دهی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترا به سمت حل مشکلات اجرایی و تشویق پژوهش‌های کاربردی و فناورانه در دانشگاه گیلان آیین‌نامه حمایت از آن تدوین شد.

tmp_4958-%D8%A2%D8%A6%D9%8A%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20(1)(2)-1836753965tmp_4958-%D8%A2%D8%A6%D9%8A%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20(2)839260080