دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب رشته برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار کنکوری ارشد دکترا به نقل از مهر، بر اساس این دستورالعمل دانشگاه ها باید فهرست افراد واجد شرایط که بر اساس آیین نامه، واجد شرایط استعداد درخشان هستند را به صورت اینترنتی به مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال کنند.

داوطلبان واجد شرایط باید در زمان ۲ تا ۱۴ مردادماه ۹۵ جهت ارائه مدارک و ثبت نام به آموزش دانشگاه ها مراجعه کنند.

استعدادهای درخشان به صورت با آزمون و بدون آزمون در دانشگاه های علوم پزشکی پذیرفته می شوند.

رشته انتخابی در کارشناسی ارشد دانشجویان استعداد درخشان بر اساس آیین نامه تسهیلات ادامه تحصیل این افراد باید با رشته امتحانی یکسان باشد.

گزینه انتخاب رشته محل تحصیل برای متقاضیان با آزمون غیر فعال بوده و نیاز به انتخاب رشته محل تحصیل ندارند. ضمن اینکه بیش از دو سال نباید از زمان فارغ التحصیلی افراد گذشته باشد (سال ۹۳ تا ۳۱ مرداد ۹۵).

متقاضیان بدون آزمون نیز باید رشته انتخابی آنها در مقطع کارشناسی ارشد همنام با رشته کارشناسی باشد. در صورت عدم وجود رشته همنام داوطلب بر اساس جداول مدارک مورد پذیرش می تواند رشته خود را انتخاب کند.

برای متقاضیان بدون آزمون نباید بیش از یکسال از زمان فارغ التحصیلی گذشته باشد. (۳۰ مرداد ۹۴ تا ۳۱ مرداد ۹۵).

در صورتی که افراد متقاضی بدون آزمون، در آزمون هم شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته محل شده و انتخاب هم انجام داده باشند در صورت کسب نمره قبولی در شرایط عادی و همچنین با استفاده از شرایط استعداد درخشان پذیرفته شوند باید هنگام ثبت نام از یکی از دو مورد انصراف خود را اعلام کنند.

افرادی که از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون استفاده کرده اند و در آزمون هم شرکت کرده اند لزومی ندارند رشته های انتخابی آنها یکسان باشد.

متقاضیان بدون آزمون استعداد درخشان باید با کد ۵ رقمی که از سوی دانشگاه ها به آنها داده شده، شخصا وارد سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی شده و حداکثر تا ۲۳ مرداد ۹۵ در قسمت «انتخاب رشته محل جهت واجدین شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان بدون آزمون» انتخاب خود را وارد کنند.