گروه‏ های پژوهشی علوم شناختی و آسیب شناسی اجتماعی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز به منظور تکمیل پژوهشگران تمام وقت خود در شهر کرج با مشخصات زیر دعوت به همکاری می‏نماید:
۱-فارغ‏ التحصیل مقطع دکتری و یا دانشجوی دکتری در آستانه دفاع رشته جامعه‏ شناسی گرایش بررسی مسائل اجتماعی با سابقه کاری مرتبط ( یک نفر)
۲-فارغ‏ التحصیل مقاطع کارشناسی ارشد دکتری یا دانشجویان دکتری در آستانه دفاع رشته روان‏شناسی و مشاوره با سابقه کاری مرتبط (یک نفر)
متقضایان محترم می‏توانند درخواست خود را به همراه رزومه کاری و علمی، حداکثر تا تاریخ ۱۵ /۵/۹۵ به آدرس اینترنتی res_alborz@acecr.ac.ir
ارسال و یا برای کسب آگاهی بیشتر با شماره تلفن ۸۸۳۰۲۵۲۴ -۸۸۳۰۹۲۹۲ -۰۲۱
داخلی ۱۰۱ تماس حاصل نمایند.