رئیس اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی وب سایت المپیاد متمرکز درون دانشگاهی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

هادی پور جهرمی، در گفت و گو با  کنکوری ارشد دکترا به نقل از ایسکانیوز از راه اندازی وب سایت المپیاد متمرکز درون دانشگاهی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس اینترنتی olympiad.iaun.ac.ir توسط واحد نجف آباد که میزبانی این دوره را برعهده دارد، خبر داد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه به برگزاری این دوره از المپیاد نزدیک می شویم، سرپرستان تیم های دانشگاهی با مراجعه به سایت المپیاد متمرکز درون دانشگاهی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی می بایست در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات خود و اعضای تیم اقدام کنند.

شایان ذکر است، المپیاد متمرکز درون دانشگاهی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ ۲۷ الی ۲۹ تیرماه در محل واحد نجف آباد برگزار می شود.