با راه اندازی دو رشته علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت شد.

به گزارش  کنکوری ارشد دکترا به نقل از ایسکانیوز، با راه اندازی رشته نانوفناوری پزشکی مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در واحد علوم دارویی و رشته بهداشت عمومی مقطع کارشناسی پیوسته در واحد کرمانشاه در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۵ موافقت و ابلاغ شد.

شایان ذکر است پیش از این در این شورا، رشته دستیاری تخصصی بیماری های داخلی و رشته مهندسی بافت مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران؛ و نیز رشته اقتصاد بهداشت مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تصویب شده بود.