دانشجویان متقاضی وام دانشجویی دانشگاه آزاد تا پایان مرداد برای ثبت نام فرصت دارند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری  کنکوری ارشد دکترا به نقل از دانشجو، دانشجویان دانشگاه آزاد که متقاضی وام دانشجویی هستند می‌توانند تا پایان مرداد برای دریافت وام ثبت نام کنند.

بر اساس این گزارش، دانشجویان می‌توانند با مراجعه به پرتال دانشجویی سایت صندوق رفاه به آدرس http://www.swf.ir ثبت نام کنند.