دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ ، در سه رشته جدید پذیرش دارد.
به گزارش خبرگزاری  کنکوری ارشد دکترا به نقل از صدا و سیما ، رییس دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی شیراز، گفت: این رشته ها شامل بیولوژی تولید مثل، مهندسی بافت وعلوم سلولی کاربردی است.اضافه شدن سه رشته جدید در دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی شیراز
یونس قاسمی افزود: با آغاز سال تحصیلی جدید این دانشکده سه دانشجو درهر رشته درمقطع PhD (دکترای تخصصی) پذیرش می کند.
همینک ۵۸ دانشجو در ۴ رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در این دانشکده مشغول تحصیل هستند.