کارنامه و درصد های رتبه 2 کنکور شهرسازی برنامه ریزی شهری سال 1393

کارنامه و درصد های رتبه 2 کنکور شهرسازی برنامه ریزی شهری سال 1393

کارنامه و درصد های رتبه 2 کنکور شهرسازی برنامه ریزی شهری سال 1393

زبان 43
مباحث 75
مبانی 60
تاریخ 92
امار 61
میانگین 66/41
رتبه 2
مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما