معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت گفت: برنامه داریم فعالیت پردیس ۲ این دانشگاه را توسعه دهیم و گرایش های جدید در این مرکز آموزشی راه اندازی کنیم.

محسن کلانتر در گفتگو با خبرنگار  کنکوری ارشد دکترا به نقل از مهر گفت: پردیس ۲ این دانشگاه از وزارت علوم مجوزهای لازم را دارد و بنابراین هر یک از رشته هایی که در پردیس اصلی این دانشگاه وجود دارد می تواند در پردیس ۲ دانشگاه نیز راه اندازی شود.

وی افزود: طی سال های اخیر پردیس ۲ این دانشگاه با شیب کند در حرکت بوده است که باتوجه به توسعه زیرساخت های این پردیس برنامه داریم گرایش های جدیدی در این مرکز ایجاد کنیم.

معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: درحال حاضر رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی صنایع و مهندسی شیمی در پردیس ۲ این دانشگاه تدریس می شود.