معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: اجرای مصوبه عدم همکاری اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه ها در دیگر مراکز آموزشی قطعا به نظام علمی کشور ضرر وارد می کند.

فرهاد حسین زاده لطفی در گفتگو با خبرنگار  کنکوری ارشد دکترا به نقل از مهر گفت: درحال حاضر حدود ۲ هزار عضو هیات علمی نیمه وقت در دانشگاه آزاد مشغول به فعالیت هستند که این افراد اساتید تمام وقت سایر دانشگاهها هستند. اگر موضوع عدم همکاری اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه های وزارت علوم در این دانشگاه قطعی شود ما به سرعت به دنبال اساتید جایگزین خواهیم بود که البته جایگزین کردن این تعداد نیروی انسانی کمی زمان می برد.

وی افزود: در صورت تصمیم قطعی مبنی بر قطع همکاری اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه ها در دیگر مراکز آموزشی باید برای این موضوع برنامه ریزی کرد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد تاکید کرد: موضوع قطع همکاری اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه ها در دیگر مراکز آموزشی موضوعی است که به صورت پیشنهاد به هیات امنای دانشگاه های وزارت علوم عنوان شده و هنوز درحال بحث و بررسی قرار دارد.

حسین زاده لطفی خاطرنشان کرد: همکاری عملی و آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه ها در تمامی دنیا وجود دارد که این امر تحت عنوان استاد وابسته و یا همکار مطرح است.

وی عنوان کرد: همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه ها در دیگر مراکز آموزشی موجب می شود تا هم افزایی در تولیدات علمی صورت گیرد و از توان این افراد در دیگر دانشگاه ها نیز استفاده شود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه ها با دیگر مراکز آموزشی و دانشگاهی موجب افزایش اعتبار دانشگاه ها می شود.

حسین زاده لطفی تاکید کرد: دانشگاه آزاد در خصوص این تصمیم پیشنهادات خود را طی نامه ای به وزیر علوم اعلام کرده است.

به گزارش مهر، وزارت علوم برنامه دارد با اصلاح ماده ۱۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها فعالیت نیمه وقت اساتید را در دانشگاه های غیر دولتی مانند دانشگاه آزاد و موسسات غیر انتفاعی ممنوع کند.