معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی، که به منظور هم اندیشی و بررسی وضعیت آموزشی، به واحد نجف آباد سفر کرده، از ابلاغ آیین نامه تشویقی و رکود علمی اعضای هیات علمی خبر داد.
فرهاد حسین زاده لطفی از پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی بر اساس ممیزی رشته محل ها خبر داد و به ایسکانیوز گفت: «دور دوم ممیزی رشته محل های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی از ۲ ماه پیش شروع شده و در حال بررسی تمام رشته محل های تحصیلی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی هستیم. قطعا در مهر ماه سال جاری ظرفیت رشته محل های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی بر اساس همین ممیزی تعیین خواهد شد. واحدهایی که توانایی، پتانسیل و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بهتر و بیشتری دارند پذیرش بیشتری خواهند داشت و بر عکس آن اگر واحد ها شرایط مناسبی برای جذب دانشجو در این مقطع را نداشته باشد، پذیرش دانشجوی آنان را تا حد صفر کاهش خواهیم داد.»

حسین زاده لطفی ادامه داد:« دانشگاه آزاد اسلامی از دو سال پیش توسعه تحصیلات تکمیلی را در دستور کار خود قرار داد که در فاز اول به صورت کمی پیش رفت. و قطعا در کنار آن باید به توسعه کیفی نیز توجه ویژه ای بشود که ریاست عالیه دانشگاه این نگاه را به هیات رئیسه و حوزه های مختلف القاء نموده است. »

وی با اشاره به ابلاغ آیین نامه تشویقی و رکود علمی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد:« برای اولین بار آیین نامه تشویقی و رکود علمی اعضای هیات علمی، تدوین و به واحد های دانشگاهی ابلاغ شد که این اقدام نشان دهنده اهمیت بالای توجه به عملکرد اعضای هیات علمی است. این آیین نامه کامل ترین آیین نامه کشور در نوع خود است و سعی شده از تجربیات سایر دانشگاه ها نیز در تدوین آن استفاده شود.»

دکتر حسن زاده لطفی با اشاره به وضعیت مطلوب آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد نجف آباد افزود:« واحد نجف آباد در این زمینه یکی از بهترین واحد های ما به حساب می آید. توسعه تحصیلات تکمیلی بسیار خوب و به حق در این واحد اتفاق افتاده است. ما در واحد نجف آباد قطعا مشکلی نخواهیم داشت. علی رغم توسعه موسسات آموزش عالی در سالهای اخیر و کاهش رشد جمعیتی، این واحد دانشگاهی هیچگاه با کاهش دانشجو مواجه نشد، زیرا به یک برند دانشگاهی تبدیل شده است که این امر نشان دهنده درایت و توانمندی رئیس این واحد است.