کاهش سنوات دوره دکتری طبق آیین‌نامه جدید

لطفا خودتان را معرفی نمایید
زهرا آقازاده

✨ رتبه قبولی دکتری خود را ذکر نمایید:
رتبه یک رشته مدیریت کارآفرینی

✨ لطفا بفرمایید فارغ التحصیل چه رشته ای با چه معدلی از کدام واحد دانشگاهی هستید؟
فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی سال ۸۸ از دانشگاه علوم و تحقیقات می باشم.

✨ با رتبه بدست اورده در آزمون دکتری چه درصدهایی زدید؟
نظریه کارآفرینی۳۴درصد/ تشخیص فرصت کارآفرینی ۶۰درصد/ تحلیل محیط کسب و کار ۱۳ درصد/ زبان تخصصی ۲۵درصد/روش تحقیق۶۰درصد

✨ چه عواملی را در قبول کنکور خود موثر میدانید؟
از آنجایی که دوره های یک ساله کارآفرینی را گذرانده بودم علاقه و مشوق اصلی من بود.

منبع : کانال تلگرام باشگاه موفقیت ماهان