دفترچه سوالات وپاسخ کنکور ارشد مطالعات جهان‌91

دفترچه سوالات وپاسخ کنکور ارشد مطالعات جهان‌91
دفترچه سوالات وپاسخ کنکور ارشد مطالعات جهان‌91

دانلود سوالات دانلود کلید

 

 

مواد امتحانی و ضریب دروس برای هر گرایش در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مطالعات جهان دانشگاه دولتی گروه علوم انسلنی

 

 گرایشها دروس
 1 زبان و ادبيات انگليسي، 2- زبان و ادبيات اسپانيايي، 3- زبان و ادبيات روسي، 4- زبان و ادبيات فرانسه، 5- نظريه های علوماجتماعی و سياس ی ، 6- تاريخ آلمان (به زبان آلمان ی )، 7- تاريخ آمريكای لاتی ن (به زبان اسپانيای ی )، 8- تاريخ بريتانی ا (به زبانانگليسي)، 9- تاريخ روسيه (به زبان روس ی )، 10 – تاريخ فرانسه (به زبان فرانس ه )، 11 – تاريخ ه ند (به زبان انگليس ی )، 12 – روشتحقيق در علوم اجتماعي، 13 – زبان و ادبيات آلمانی و 14 – تاريخ آْمريكا (به زبان انگليسي).
 

1) مطالعات كشورهای آلمانی زبان

2) مطالعات آمريكای لاتين

3) مطالعات بريتانيا

4) مطالعات روسيه

5) مطالعات فرانسه

6) مطالعات شبه قاره هند

7) مطالعات آمريكای شمالي

 

 

 0   0   0  0   3   2   0   0   0   0   0   2   3   0

0   3   0  0   3   0   2   0   0   0   0   2   0   0

3   0   0  0   3   0   0   2   0   0   0   2   0   0

0   0   3  0   3   0   0   0   2   0   0   2   0   0

0   0   0  3   3   0   0   0   0   2   0   2   0   0

3   0   0  0   3   0   0   0   0   0   2   2   0   0

3   0   0  0   3   0   0   0   0   0   0   2   0   2

مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *