رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران گفت: این سازمان پژوهشی می تواند الگوی سایر مراکز تحقیقاتی در جذب دانشجو دکتری پژوهش محور باشد.

به گزارش خبرگزاری کنکوری ارشد دکترا به نقل از مهر، فتح الله مضطرزاده در نشست بررسی راه‌کارهای افزایش جذب دانشجویان پژوهش محور، افزود: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران بخشی از فعالیت‌هایش تحصیلات تکمیلی به شیوه پژوهش محور است.

وی افزود: شیوه پذیرش دانشجو دکتری پژوهش محور در سایر کشورها نیز انجام می‌شود و می‌بایست در ایران مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود.

رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تاکید کرد: اگر فناوری رشد نکند آموزش عالی نیز نمی‌تواند رشد و توسعه پیدا کند و وظیفه اصلی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ایجاد فناوری ملی است.

مضطرزاده گفت: امیدواریم این سازمان با همراهی و مساعدت معاونت آموزشی وزارت علوم بتواند در رفع مشکلات فارغ‌التحصیلان آموزش عالی کشور و پیوند میان دانشگاه و صنعت قدم های موثری بردارد.