معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: باید سازوکار مشخصی برای جذب نخبگان و کارشناسان خبره در دستگاه های اجرایی تدوین شود تا کارآمدی این سازمان ها افزایش یابد.
به گزارش کنکوری ارشد دکترا به نقل از ایسنا،دکتر محمد حسین امید در مجمع مدیران کل اموراداری قوای سه گانه با اشاره به برنامه های دولت برای جذب ۲۰۰۰ دستیار ستادی از میان دانش آموختگان برتر دانشگاه ها گفت: مسئولان جذب و استخدام دستگاه های اجرایی باید دقت کنند تا در فرآیند آزمون و استخدام، افراد برتر و نخبه به جمع نیروی انسانی دستگاه های اجرایی اضافه شوند.

وی سرمایه انسانی را مهم ترین سرمایه برای توسعه کشورها دانست و گفت: کشور ما با داشتن نزدیک به پنچ میلیون دانشجو و توسعه ای که پس از انقلاب اسلامی در گسترش آموزش عالی اتفاق افتاده است از کشورهای غنّی از لحاظ نیروی انسانی متخصص است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اظهار داشت: به دلیل بزرگی ساختار اداری دولت، استخدام نیروی جدید همواره با محدویت رو به رو است و در مجوزهای محدودی که از سوی مبادی ذیربط صادر می شود باید فرآیندهایی برای جذب نیروی انسانی متخصص تدوین شود به طوری که از میان جمعیت بالای دانش آموختگان کشور، با استعداد ترین و کارآمدترین ترین آنها جذب دستگاه های اجرایی شوند.

در ادامه این نشست، دکتر قلی پور استاد رشته مدیریت دانشگاه تهران، در خصوص تدوین یک الگوی مناسب برای جایگاه بخش منابع انسانی در ساختار اداری سازمان ها و وضعیت موجود و وضعیت مطلوب اداری ، مطالبی را ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در ادامه مجمع مدیران کل امور اداری قوای سه گانه ، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای و دستورالعمل جا به جایی اعتبار حقوق و مزایای نیروهای انتقالی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.