زمان بندی مصاحبه  معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی به شرح جدول ذیل می باشد.

۱- اصل و کپی مدرک تحصیلی کارشناسی

۲- اصل و کپی شناسنامه

۳- اصل و کپی کارت ملی

۴- عکس ۳*۴ ( ۲قطعه)

۵- کارت پایان خدمت

۶- نتیجه اعلام مصاحبه (سایت سازمان سنجش )