اطلاعیه دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان مشروط در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵

اسامی نهایی (مشروط) پذیرفته شدگان دکتری نیمه متمرکز سال ۹۵

فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان مشروط دکتری سال