معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت گفت: باتوجه به اینکه بازدهی آموزشی در ترم های تابستانی پایین است بنابراین این دانشگاه ترم تابستانه برگزار نمی کند.

محسن کلانتر در گفتگو با خبرنگار کنکوری ارشد دکترا به نقل از مهر گفت: این دانشگاه طی سال های گذشته اقدام به برگزاری ترم تابستانه نکرده چراکه به دلیل گرما و تراکم زیاد ساعات آموزشی در این ترم برنامه های آموزشی با کیفیت مناسب به دانشجویان ارائه نمی شود.

وی افزود: عدم برگزاری ترم تابستانی در این دانشگاه به منزله تعطیلی فعالیت های آموزشی و پژوهشی نیست بلکه تمامی این فعالیت ها طبق روال انجام می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: باتوجه به اینکه پروژه های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در طول تابستان نیز درحال انجام است بنابراین برای رفاه حال این دانشجویان برخی از خوابگاه های دانشگاه نیز اقدام به ارائه خدمات به این دانشجویان می کنند.