مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری ۳۰ تیرماه در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار می‌شود.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری کنکوری ارشد دکترا به نقل از دانشجو، دانشجویان نمونه کشوری از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت انتخاب شدند و قرار است این افراد طی مراسمی ۳۰ تیرماه با حضور مسئولان کشوری در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری معرفی و تقدیر شوند.

انتخاب دانشجویان نمونه کشوری همه ساله به منظور شناسایی و معرفی الگوی مناسب دانشجویی، افزایش مراتب معنوی و تشویق دانشجویان در پایبندی به هویت ملی و گسترش اصول و ارزش‌های اسلامی و اخلاق حرفه ای و با هدف افزایش تحرک، نوآوری و شادابی اجتماعی و شناسایی استعدادهای برتر علمی فرهنگی در بین دانشجویان برگزار می شود.