صندوق رفاه اعضای هیات علمی با اخذ مجوز از معاونت آموزشی و با همکاری گروه زبان انگلیسی دانشگاه قم آزمون زبان انگلیسی در سطح تافل برگزار می کند:

۱) زمان برگزاری: چهارشنبه مورخ ۹۵/۶/۲۴ از ساعت ۱۵ الی ۱۷

۲) محل برگزاری: دانشگاه قم، ساختمان بو علی سینا، طبقه دوم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۳) وجه ثبت نام: ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال (یکصدو پنجاه هزار تومان)

۴) شماره حساب: حساب جاری شماره ۴۹۶۶۴۴۲۹۵۴ به نام صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه قم نزد بانک ملت شعبه بلوار امین

۵) مدارک لازم جهت ثبت نام: داوطلبان تصویر شناسنامه، تصویرکارت ملی و تصویر فیش واریزی را در مهلت تعیین شده به نشانی الکترونیکی sajjad2506@gmail.com ارسال نمایند و لازم است اصل این مدارک را در روز برگزاری آزمون همراه داشته باشند.

۶) مهلت ثبت نام: تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۱

لازم به ذکر است داوطلبان سایر دانشگاه ها در صورت موافقت دانشگاه محل تحصیل می توانند در این آزمون شرکت نمایند.

تلفن پاسخگویی ضروری: ۰۲۵۳۲۱۰۳۶۶۷(آقای رجبی)