خدایی رئیس سازمان سنجش با بیان اینکه به طور متوسط ۱۵ درصد آموزش عالی رایگان است، گفت: در دوره دکتری ۷۰ درصد آموزش به صورت رایگان است و در دوره کارشناسی ارشد نیز ۴۰ درصد آموزش رایگان داریم.

رئیس سازمان سنجش در رابطه با پذیرش داوطلبان دکتری در سال ۹۵ گفت: دانشگاه‌ها براساس برنامه زمانی از ۲۰ تیر به داوطلبان اطلاع‌رسانی کرده و از آنها تعهد گرفته‌اند که از ۲ تا ۱۱ مردادماه باید افرادی که متعهد شدند را به سازمان سنجش معرفی کنند تا ما به تدریج این افراد را تأیید کنیم.

وی افزود: اگر دانشگاهی پیش از ۲۰ تیرماه از داوطلبان تعهد گرفته باشد این تعهدات باطل است.