نخستین دانشجوی پسادکتری رشته شیمی با گرایش آلی در دانشگاه شهید چمران اهواز پذیرفته شد.

به گزارش کنکوری ارشد دکترا به نقل از روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر فاطمه عبادست، نخستین دانشجوی پسادکتری رشته شیمی با گرایش آلی این دانشگاه است که مدیریت پروژه‌ این دانشجوی پسادکتری را دکتر آرش مرادزادگان عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم بر عهده دارد.

گفتنی است دکتر فاطمه عبادست مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه شهید چمران اهواز گذرانده و در انجام پروژه‌های تحقیقاتی خود موفق به چاپ ۱۵مقاله علمی تحقیقاتی در ژورنال‌های معتبر ISI و سمینارهای ملی شده است.

وی که در دوره دکتری رتبه اول را در آزمون ورودی کسب کرده به عنوان دانشجوی رتبه ممتاز به عضویت دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه و بنیاد نخبگان استان خوزستان درآمده است.