۱⃣ مصاحبه امسال به صورت متمرکز برگزار می گردد.

۲⃣ قبل از روز مصاحبه خود حتما تصمیم بگیرید که کدام واحدهای دانشگاه را برای ادامه تحصیل درنظر دارید.

۳⃣ قبل از روز مصاحبه، به وبسایت این واحدها مراجعه نموده و اساتید هییت علمی مرتبط با رشته خود را شناسایی نمایید.

۴⃣ بهتر است بدانید هرکدام از این اساتید در سالهای اخیر بر روی کدام موضوعات تخصصی بیشتر کار کرده اند و در نتیجه کدام اساتید به موضوع پایان نامه ارشد شما نزدیک تر هستند.

۵⃣ مصاحبه امسال ۲۵ وزن دارد و آزمون کتبی ۷۵%

۶⃣ بنظر میرسد عدم اعلام نمره و تراز داوطلبان در این دوره به دلیل جلوگیری از دخالت سایر نهادها در نتایج پذیرش است.

۷⃣ به موضوع پایان نامه و مقالاتی که منتشر نموده اید کاملا مسلط باشید و آماده ارائه شفاهی چکیده ای از آنها نیز باشید.

۸⃣ اگر مدرک زبان دارید که بهتر اما اگر مدرک زبان ندارید مطرح کنید که برای گرفتن آن در ترم اول دکتری برنامه ریزی نموده اید.

۹⃣ بهتر است اگر به مکالمه زبان انگلیسی مسلط نیستید در ابتدای مصاحبه ادعایی در این زمینه مطرح نکنید و مثلا بگویید که از سطح زبان متوسطی برخوردار هستید.

منبع: کانال تلگرام باشگاه موفقیت ماهان