نتایج آزمون دکتری تخصصی سال  ۱۳۹۵ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اعلام شد. جهت مشاهده اسامی لینک زیر را دانلود کنید.