اطلاعیه دانشگاه تربیت مدرس در خصوص اعلام نتایج نهایی (پذیرفته شدگان مشروط) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  ۹۵ منتشر شد. جهت مشاهده اطلاعیه و متن فرم تعهد لینک های زیر را دانلود کنید.