اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون برخی از گروه‎های آموزشی اعلام شد. برای مشاهده نتایج روی لینک زیر کلیک کنید.

download  لیست اسامی پذیرفته شدگان (۱)

download  لیست اسامی پذیرفته شدگان (۲)

اسامی پذیرفته شدگان سایر رشته‎ها پس از اعلام از سوی گروه مورد نظر، به اطلاع شما خواهد رسید.

توجه: در رشته‎های زیر پس از بررسی مدارک هیچ یک از متقاضیان حداقل امتیاز را کسب ننموده‎اند.

جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی 

آموزش زبان انگلیسی

تمامی گرایش‎های ریاضی

مهندسی عمران گرایش محیط زیست

مهندسی عمران گرایش سازه

مهندسی مکانیک گرایش سازه‎های هوایی