اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون اعلام شد. در صورت اعتراض، حداکثر تا تاریخ ۱۹ تیر ماه درخواست اعتراض را به آدرس talent2@um.ac.ir ارسال نمایید. درخواست شما برای پاسخگویی به گروه آموزشی مربوطه ارجاع خواهد شد.

در ایمیل ارسالی می‎بایست موارد زیر رعایت شوند.

۱- متن نامه کوتاه و گویا باشد.

۲-در قسمت موضوع ایمیل، عنوان ” اعتراض به نتایج ارشد بدون آزمون” درج شود.

۳- نام و نام خانوادگی و رشته و گروه آموزشی مشخص باشد.

ثبت‎نام پذیرفته شدگان نهایی در شهریور ماه خواهد بود و نتایج نهایی و شرایط و مدارک مورد نیاز پس از رسیدگی به اعتراضات در اطلاعیه‎های بعدی اعلام می‎شود.

توجه: (شیوه انصراف)

پذیرفته شدگان در صورتی که از دانشگاه دیگری پذیرش گرفته‎اند می‎بایست انصراف خود را به صورت کتبی با ذکر رشته و کد ملی تا آخر تیر ماه به آدرس talent2@um.ac.ir ارسال نمایند.

سایر پذیرفته‎شدگان، پس از اعلام نتایج کنکور سراسری به مدت دو روز برای انصراف زمان خواهند داشت.

download  دریافت لیست اسامی پذیرفته شدگان (۱)

download  دریافت لیست اسامی پذیرفته شدگان (۲)

download  دریافت لیست اسامی پذیرفته شدگان (۳)

download  دریافت لیست اسامی پذیرفته شدگان (۴)

download  دریافت لیست اسامی پذیرفته شدگان (۵)

download  دریافت لیست اسامی پذیرفته شدگان (۶) (اصلاحی گروه مهندسی برق)

download  دریافت لیست اسامی پذیرفته شدگان (۷) (اصلاحی رشته‎های علوم ورزشی)

download  دریافت لیست اسامی پذیرفته شدگان (۸)