اطلاعیه پذیرفته شدگان مشروط در مقطع دکتری سال  ۹۵ دانشگاه محقق اردبیلی منتشر شد. به گزارش پی اچ دی ایران متن کوتاه این اطلاعیه به شرح زیر است:

داوطلبان پذیرفته  شده مشروط در مقطع دکتری که تلفنی به آنها اطلاع داده شده است ، از تاریخ ۹۵/۵/۲ تا تاریخ ۹۵/۵/۱۱ جهت تعهد به دانشگاه محقق اردبیلی مراجعه نمایند. در غیر اینصورت از پذیرفته شدگان ذخیره تعهد بعمل خواهد آمد.