اسامی پذیرفته شدگان ارشدودکتری بدون آزمون دانشگاه رازی کرمانشاه (استعداد درخشان) اعلام شد.

جهت دریافت نتایج استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد پس از بررسی اعتراضات در شورای آموزشی دانشگاه و اعمال انصراف نفرات اصلی فایل زیر را دانلود کنید.

جهت دریافت فایل کلیک کنید.

جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان دکتری استعدادهای درخشان سال  ۱۳۹۵ فایل زیر را دانلود کنید

جهت دریافت اسامی کلیک کنید.