راه‌های توسعه همکاری‌های علمی میان دو دانشگاه سالامانکای اسپانیا و دانشگاه تهران بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری کنکور ارشد دکترا به نقل از مهر، در دیدارهایی میان گونزالس مارتین رئیس دانشکده زبان‌شناسی دانشگاه سالامانکای اسپانیا و قهرمانی معاون بین‌الملل دانشگاه تهران راه‌های توسعه همکاری‌های علمی بین دو دانشگاه بررسی شد.

در این دیدار مقرر شد گام‌های عملی برای این همکاری با تبادل دانشجویان زبان و ادبیات اسپانیولی و زبان و ادبیات فارسی و نیز برگزاری کنفرانس مشترک آغاز شود.

همچنین تفاهم‌نامه‌هایی برای گسترش روابط دانشگاهی و همکاری‌های آموزشی و علمی و اجرای برنامه‌های مشترک پژوهشی و آموزشی به امضای طرفین رسید.

دانشگاه سالامانکا در سال ۲۰۱۸ هشتصدمین سالگرد تاسیس خود را جشن می‌گیرد که به همین مناسبت از رئیس دانشگاه تهران برای شرکت در این مراسم دعوت شده است.